Thông tin liên hệ:

  • Taky Shop : Thế giới đồ tiện ích gia dụng hiện đại
  • Phone: 0377.6666.88
  • Email: takyshop.vn@gmail.com
  • Website: www.TakyShop.com
  • Địa chỉ: Khu đô thị mới Cầy Giấy, Hà Nội.